Degrowth ja keskustaliike

Degrowth-keskustelun rantautuessa Suomeen on usein kuultu käsitys, että mikään nykyinen puolue ei ota kantaa kasvuttomaan talouteen. Tavanomaista myös on yhdistää kasvuton talous kestävään kehitykseen, taikka yhdistää se vihreään liikkeeseen. Onhan […]

by 02/07/2012

Degrowth ja syväekologia ovat maailman toivo

Milloin yhteiskunnallinen mullistus tai vallankumous on oikeutettu? Historiallisesti tarkasteltuna vallankumousten taustalla on yleensä ollut joko suuren kansanosan kokema epäoikeudenmukaisuus tai pienen eliitin halu ottaa valta haltuunsa. Näissä taustoissa on merkittävä […]

by 01/03/2011

OSALLISTU DEGROWTH-HAASTEESEEN

1. Keskustele degrowthista omalla työpaikallasi tai muun keskeisen yhteisösi kanssa. 2. Ideoi keskustelun pohjalta jokin konkreettinen degrowth-hanke, jonka toteuttamisaika mitataan päivissä tai viikoissa, ei kuukausissa. 3. Kerro hankkeesta vastaamalla tähän […]

by 12/21/2010

About the essence of degrowth

The concept of degrowth has lately been a frequent topic of discussion – and confusion – in Europe. What is it actually about? A review of recent academic literature reveals […]

by 10/21/2010

Degrowth-puujalkavitsi

Amerikkalainen, kiinalainen, eurooppalainen ja tiibetiläinen tapasivat joka 100. vuosi järjestettävässä talousseminaarissa. He kilpailivat siitä, kuka on kuluneen vuosisadan aikana kehittänyt parhaan talousjärjestelmän. Amerikkalainen kehuskeli, kuinka vapaat markkinat ja yritysten keskinäinen, […]

by 09/20/2010

Talouskasvun sijaan olisi parempi tavoitella toimintamahdollisuuksien edistämistä

Kirjoittanut Timo Järvensivu. Teksti on muokattu aiemmin degrowth.fi -blogissa julkaistusta tekstistä. Degrowth-liike pyrkii kyseenalaistamaan jatkuvan talouskasvun imperatiivin. Talouskasvun pakkoon perustuvan hyvinvointiliberalismin kritiikki ei ole sinänsä uutta eikä pelkästään degrowth-liikkeen ajama. […]

by 09/13/2010

Neljä tapaa reagoida talouspuheeseen

Kirjoittanut Paavo Järvensivu. Teksti on julkaistu aiemmin degrowth.fi -blogissa. Eräs degrowth-liikkeen päätavoitteista on problematisoida kaikkialle levittäytynyttä talouskeskeistä ajattelua ja tuoda esiin vaihtoehtoja. Taannoisessa Suomen Attacin organisoimassa paneelikeskustelussa filosofi Thomas Wallgren […]

by 09/10/2010

Kasvukeskustelua ja vapautushommia

Jouduin kesän aikana toistuvasti vastaamaan kymykseen siitä, mitä annettavaa Suomeen rantautuneella  degrowth-keskustelulla oikein on. Mistä on kyse? Eikö kasvukritiikki ole 70-luvun haamuja? Mitä vaihtoehtoja degrowth-liikkeellä muka on tarjota? On ollut […]

by 08/26/2010

Minun, meidän ja John Stuart Millin degrowth

Olen ollut mukana rakentamassa Suomeen verkostoa degrowth-käsitteen ympärille. Käsitteelle ei ole vielä virallista suomennosta. Suosittuja vaihtoehtoja ovat olleet ainakin kohtuutalous, kasvuton talous, kestotalous ja myötämäkiyhteiskunta. On ollut jännittävää huomata, miten […]

by 08/06/2010